ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  1. การขอรับเงินค่าประกันตัวคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
  2. ขั้นตอนการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษารหว่างศาลตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วย การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษดาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2559
  3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 13 รายการ ( 9 ลำดับ )
  5. แบบคำร้องขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งระหว่างศาล

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
มต.34/60
ครบฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ