ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
    ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  1. ขั้นตอนการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษารหว่างศาลตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วย การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษดาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2559
  2. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 13 รายการ ( 9 ลำดับ )
  3. แบบคำร้องขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งระหว่างศาล

  4. ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  5. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นิติกรและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)