ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนหญ้าคา บ้านโนนหญ้าคา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนหญ้าคา บ้านโนนหญ้าคา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ