ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับนายไพศาล โกสวัสดิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับนายไพศาล โกสวัสดิ์  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการ