ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานศพพ่อจันทร์ พันธ์มะโน โยมบิดาพระอาจารย์ครรชิต วัดวีรวงศาราม ณ วัดป่าสันติธรรม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมงานศพพ่อจันทร์ พันธ์มะโน โยมบิดาพระอาจารย์ครรชิต วัดวีรวงศาราม ณ วัดป่าสันติธรรม ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ