ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ