ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ออกเผยแพร่ความรู้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์ วิทยานุกูล ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ  ออกเผยแพร่ความรู้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์ วิทยานุกูล ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ