ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ