ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือน สิงหาคม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือน สิงหาคม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ