ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด ปี พ.ศ.2560 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมเข็มทิศตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด ปี พ.ศ.2560 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมเข็มทิศตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ