ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแจกทานทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ณ มูลนิธิสว่างคุณธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแจกทานทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ณ มูลนิธิสว่างคุณธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ